Նկարներ


"Հմտությւնների խաչմերուկում"

 

"Կրթությունը կոռուպցիայի կանխարգելման միջոց"


"Երիտասարդությունն ընդդեմ կոռուպցիայի"

 

"Ժողովրդավարության անիվ" ծրագիր

 

"Տարածաշրջանային նախաձեռնություն հանուն երեխաների մասնակցության"

 

Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This